Company Details
COMPANY DETAILS:
MainpageLogo.pngName: FADROMA Development Sp. z o. o.

Headquarter: ul. Kiełbaśnicza 24, 50-110 Wrocław

Adress for correspondence and supplies: ul.Grabiszyńska 163, 53-439 Wrocław

National Registration Court: Sąd Rejonowy we Wrocławiu dla Wrocław-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Rejestrowy

KRS: 0000066424

REGON: 932221461

Tax Identification Number (NIP): 8971635969

AUTHORITIES:


President of the Management Board:

Elżbieta Chmielińska

e-mail: echmielinska@fadroma.pl


A proxy of the Board:

Ryszard Wróbel

e-mail: marketing@fadroma.pl